Pomoc w formalnościach pogrzebowych

Do rozpoczęcia drogi organizacji pogrzebu konieczne są przewidziane prawem dokumenty. Należą do nich karta zgonu (która jest niezbędna do eksportacji Zmarłego) oraz – otrzymywany na podstawie karty zgonu – akt zgonu. Zakład Pogrzebowy KAMIŃSCY może się podjąć z upoważnienia Rodziny Zmarłego wszelkich procedur mających na celu otrzymanie wyżej wymienionych dokumentów.

Jeżeli taka jest Państwa wola – prosimy o dostarczenie do biura naszego zakładu pogrzebowego dowodu osobistego Osoby Zmarłej oraz karty zgonu. Na podstawie tych dokumentów nasi wykwalifikowani pracownicy podejmą się przejścia formalności urzędowych, wyręczając Państwa w tym zakresie.

Akt zgonu