Wirtualne nekrologi

Nekrologi pomagają odciążyć rodziny z konieczności osobistego informowania dalszych znajomych o zbliżającym się pogrzebie. Jest to również piękna i subtelna forma upamiętnienia Osoby Zmarłej. Zakład pogrzebowy Kamińscy oferuje swoim klientom bezpłatne e-Nekrologi, które wyróżniają się możliwością łatwego opublikowania w mediach społecznościowych lub poprzez SMS. Taki nekrolog ma wszystkie informacje dotyczące Zmarłego oraz Jego pogrzebu – w tym również szczegółowy adres cmentarza lub kościoła, w którym ma odbyć się ceremonia.

Wirtualne nekrologi to niezwykle nowoczesna i elegancka forma, która ma dużą przewagę nad nekrologami tradycyjnymi. Dają one bowiem dużo większą możliwość dotarcia do osób z kręgu znajomych Osoby Zmarłej.

nekrologi